سیترا گشت پارسیان آژانس مسافرتی سیترا گشت پارسیان
  • واحد پول: ریال
  • زبان: فارسی

چرا سیترا گشت پارسیان را انتخاب کنیم ؟

این سامانه متعلق به آژانس سیترا گشت پارسیان با مدیریت سهراب عبدالهی لاشکی است که درزمینه اخذ رویداد –تنظیم مسافرت گروهی داخلی و خارجی،ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردی و جهانگردی و همچنین خدمات و فروش بلیط قطار شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران فعالیت مینماید.